Picture10

Proiecte Hotărâri

Proiecte Hotărâri 2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea PUZ - 23.04.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind indexarea impozitelor și taxelor pentru anul 2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea planului de acțiuni sau lucrări de interes local petru anul 2019 pentru beneficiarii Legii nr.416/2001, privind venitul minim garantat

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Contului de Execuție al Bugetului Local

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea nomenclatorului stradal al Comunei Izvoarele, Județul Prahova

 

Proiecte Hotărâri 2018

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modernizarea sistemului de iluminat public al Comunei Izvoarele

PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind acordarea unui mandat special Domnului Grigore Ioan Paul, reprezentantul Comunei Izvoarele, în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificare bugetului local al comunei Izvoarele, județul Prahova, pe anul 2018 (noiembrie 2018)

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului Asfaltare strada Coasta Mare, sat Homorâciu, comuna Izvoarele, județul Prahova

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificare bugetului local al comunei Izvoarele, județul Prahova, pe anul 2018

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului Extindere retea alimentare cu apa pet. Poduri sat Homorâciu si pct. Ariciu sat izvoarele, comuna Izvaorele, județul Prahova

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea asocierii comunei Izvoarele cu Județul Prahova, în vederea realizării unor obiective de interes public

PROIECTE DE HOTĂRÂRE ȘEDINȚĂ CONSILIU LOCAL 23.10.2018

PROIECT DE HOTĂRÂRE aprobare PUZ - modificare parțială PUZ  (11.09.2018)

PROIECTE DE HOTĂRÂRE ȘEDINȚĂ CONSILIU LOCAL 23.05.2018

PROIECTE DE  HOTĂRÂRE ȘEDINȚĂ CONSLIU LOCAL 13.03.2018

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea planului de acțiuni sau lucrări de interes local pentru anul 2018 pentru beneficiarii Legii 416/2001, privind venitul minim garantat

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea rețelei de școlarizare a unităților de învățământ din comuna Izvoarele, pentru anul 2018-2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind utilizarea excedentului anului 2017 în bugetul local pe anul 2018

PROIECT DE HOTĂRÂRE privin aprobarea bugetului peanul 2018 și estimări pentru anii 2019-2021

 

Proiecte Hotărâri 2017

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea taxelor și impozitelor locale pentru anul 2018

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatuli de specialitate al primarului Comunei Izvoarele

PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea rețelei de școlarizare a unităților de învățământ din comuna Izvoarele, pentru anul 2017-2018

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea şi desfăşurarea păşunatului pe raza Comunei Izvoarele

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special Domnului GRIGORE IOAN PAUL , reprezentantul Comunei Izvoarele , în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor Prahova”

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei si a statului de functii pentruaparatul de specialitate al primarului comunei Izvoarele

 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE privind aprobarea intocmirii studiului de fezabilitate pentru investiţia ,,Modernizare drumuri de interes local in comuna Izvoarele, judeţul Prahova’’

 

Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Izvoarele pentru anul 2017

Contact

                Comuna Izvoarele
  Judetul Prahova
  Tel: 0244 292 384
  Fax 0244 292 384
   
  Trimite-ne un e-mail

Curs Valutar

Copyright © 2019 www.izvoarele-ph.ro. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.