Hotărâri Consiliu Local

HCL 2020

HCL Nr.16 - 30.04.2020 (privind rectificarea bugetului local al Comunei Izvoarele, Județul Prahova)

HCL Nr.15 - 30.04.2020 (privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020)

HCL Nr.14 (privind apobarea Contului de Execuție al Bugetului Local)

HCL Nr.13 - 26.03.2020 (privind completarea și modificarea Hotărârii Nr.45 / 2019 privind înființarea serviciului de iluminat public al comunei Izvoarele și aprobarea formei de gestiune a acestui serviciu)

HCL Nr.12 - 26.03.2020 (privind aderarea comunei Izvoarele la Agenția pentru Eficiența Energetică și Energii Regenerabile)

HCL Nr.11 - 27.02.2020 (privind modificarea art.5 din Contractul de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public în comuna Izvoarele, anexa la Caietul de Sarcini aprobat prin Hotărârea Nr.45 / 28.11.20190

HCL Nr.10 - 27.02.2020 (privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice de la Școala Gimnazială Traian Săvulescu, Izvoarele)

HCL Nr.9 - 27.02.2020 (privind aprobarea bugetului local pe anul 2020)

HCL Nr.8 - 27.02.2020 (privind utilizarea excedentului anual al bugetului SPAA)

HCL Nr.7 - 27.02.2020 (privind utilizarea excedentului bugetar al anului 2019, în bugetul local pe anul 2020)

HCL Nr.6 - 30.01.2020 (privind modificarea Regulametului pentru înregistrarea, evidența și radierea vehiculelor de pe raza comunei Izvoarele, care nu se supun înmatriculării)

HCL Nr.5 - 30.01.2020 (privind stabilirea salariilor de bază aferente funcționarilor publici și personalului contractual aparținând familiei ocupaționale Administrație din cadrul aparatului propriu, primărie, consiliul local, din instituțiile și serviciile publice de interes local)

HCL Nr.4 - 30.01.2020 (privind modificarea art.3 din Hotărârea Nr.35 adoptată în 26.09.2019)

HCL Nr.3 - 30.01.2020 (privind modificarea art.3 din Hotărârea Nr.34 adoptată în 26.09.2019)

HCL Nr.2 - 31.01.2020 (privind aprobarea planului de acțiuni sau lucrări de interes local pentru anul 2020 pentru beneficiarii Legii Nr.416 / 2001, privind venitul minim garantat)

HCL Nr.1 - 30.01.2020 (pentru aprobarea rețelei de școlarizare a unităților de învățământ din comuna Izvoarele, pentru anul 2020 - 2021)

Copyright © 2020 www.izvoarele-ph.ro. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.