LOGO UE       Logo Guvern       Logo Regio SM      Logo IS

Picture10

Formulare

CERERI PENTRU ACORDAREA UNOR DREPTURI DE ASISTENTA SOCIALA, MODIFICATE PRIN HG. 559/2017

 

CERERE pentru ELIBERAREA ACTULUI  DE IDENTITATE

ACTE NECESARE SOLICITARII AJUTORULUI PENTRU INCALZIREA LOCUINTEI

 • Cerere si declaratie pe propria raspundere privind componenta familier si veniturile acesteia, precum si bunurile mibile si imobile detinute. (FORMULAR TIP)
 • Acete de identitate aflate in termen de valabilitate ale membrilor familiei cu domiciliul in comuna Gura Vitioarei pentru care se solicita ajutorul (carte/buletin de identitate, carte de identitate provizorie, certificat de nastere pentru copii sub 14 ani) copii
 • Certificat de casatorie/ certificat de deces/ Hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila de divort-copie.
 • Adeverinta/dovada de venit cu veniturile nete realizate de membrii familieiin luna anterioara depunerii cererii (adeverinta de venit/somaj, cupon pensie/indemnizatie/alocatie dupa caz.
 • Adeverinta privind terenul agricol
 • Act de proprietate - copie
 • Dosar cu sina.

FORMULAR  ANCHETA SOCIALA

ACTE NECESARE privind alocatia pentru sustinerea familiei, conform Legii nr 227/2010 cu modificarile si completarile ulterioare

 • Cerere - Declaratie pe proprie raspundere acordare alocatie - formular tip
 • Ancheta sociala - formular tip 
 • Carte de identitate (original - copie) - pentru parinti/parinte singur si pentru tori copiii din familie care au carte de identitate cu domiciliul stabil/resedinta in con Maneciu
 • Certificat de nastere (original +copie) - pentru tori copiii aflati in intretinerea familiei
 • Certificat de casatorie (original + copie)
 • Livret de familie (original + copie) - completat la zi
 • Adeverinta scolara ( din care sa rezulte ca elevul nu repete anul scolar) - pt toti copiii de varsta scolara din familie
 • Adeverinta/dovada de venit cu veniturle nete realizate de mambrii familiei in luna anterioara depunerii cererii (adeverinta de venit/somaj, cupoane pensie/indemnizatie/alocatie, dupa caz)
 • Adeverinta privind veniturile supuse impozitului de venit - pentru tori membri majori ai familiei
 • Dosar cu sina

Observatii

Alte acte necesare, dupa caz

 • Certificat de incadrare in grad de invaliditate/handicap
 • Hotarare de instituire a plasamentului
 • Sentinta civila privind instituirea plasamentului/tutelei
 • Certificat de deces
 • Sentinta de divort/decadere din drepturile parintesti/declarare a disparitiei uneia din soti/arest preventiv al unuia din soti.

* Lista bunurilor ce conduc la excludere

Acte necesare ajutor social

 • Cerere
 • Buletin de identitate (B.I.)/Varte de identitate (C.I.) al titularului si a celorlati membri de familie trecuti de 14 ani (copie si original)
 • Certificat de nastere ale copiilor sub 14 ani (copie si original)
 • Certificate de casatorie, deces daca e cazul (originale si copii)
 • Adeverinta de elev sau student cu mentiunea ca primeste sau nu bursa, tipul si cuantumul acesteia
 • Hotararea de adoptie sau incredintare/plasament a minorului potrivit legii, daca e cazul (original si copie)
 • Sentinta de divort definitiva, hotarare judecatoreasca, actualizata, privind obligatiile legala de intretinere (original si copie)
 • Adeverinta de la Agentia Judeteana de Ocupare a Fortei de Munca (AJOFM) ptr, persoanele apte de munca (sdica cele care au varsta cuprinsa intre 16 ani si varsta stabilita prin lege pentru pensionare)
 • Talon de plata a ajutorului de somaj, alocatie de spreijin
 • Adeverinta cu salariu brut si net din luna curenta sau din luna anterioara pentru persoanele incadrate in munca
 • Talon sau adeverinta de pensie, de ajutor pentru persoanele cu handicap
 • Certificate eliberate de Administratia Financiara a orasului  Valeni de Munte din care sa rezulte veniturile realizate de membri familiei, din surse proprii sau din prestarea unor activitati autorizate in conditiile prevazute de lege
 • Adeverinta de la Biroul Agricol ( Primarie)
 • Adeverinta eliberta de primaria de domiciliu (pentru membri familiei care au domiciliuk/resedinta temporara in alta localitate)
 • Alte acte doveditoare privind veniturile realizate din munci ocazionale sau alte activitati
 • Alte acte doveditoare necesare in urma anchetei sociale

ACTE NECESARE PENTRU INDEMNIZATIA CRESTE COPIL

ACTE NECESARE PENTRU STIMULENT DE INSERTIE

 • Cerere acordarea stimulentului de insertie
 • Anexa Nr 2 cu cele 12 luni lucrate anterior nasterii copilului
 • Copii: certificat de nastere copil, livret de familie, certificat de casatorie, buletine( daca sunt si alti copii aflati in intretinere copii dupa certificatele lor de nastere)
 • Declaratia mamei ca nu beneficiaza de concediu crestere copil si nici de indemnizatia de maternitate
 • Declaratia tatalui ca nu a solicitat concediu crestere copil si copilul pentru care se solicita dreptul se afla in grija si cresterea lui
 • Dosar
 • Extras de cont

 ACTE NECESARE PENTRU ALOCATIA DE STAT

 

OFERTA DE VANZARE TEREN PF

OFERTA DE VANZARE TEREN PJ

CERERE PENTRU AFISAREA OFERTEI DE VANZARE A TERENULUI PF

CERERE PENTRU AFISAREA OFERTEI DE VANZARE A TERENULUI PJ

COMUNICARE DE ACCEPTARE pentru afisarea ofertei de vanzare PF

COMUNICARE DE ACCEPTARE pentru afisarea ofertei de vanzare PJ

 
 
 
 
 
 
 
 

Contact

                Comuna Izvoarele
  Judetul Prahova
  Tel: 0244 292 384
  Fax 0371 624 071
   
  Trimite-ne un e-mail

Curs Valutar

Copyright © 2024 www.izvoarele-ph.ro. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.