HCL 2020

HCL Nr.43 / 07.09.2020 (privind încheierea unui acord pentru întocmire PUZ cu beneficiarul Tomescu Ecaterina)

HCL Nr.42 / 07.09.2020 (privind aprobarea cumpărării unui teren în suprafață 770 mp situat în intravilanul comunei Izvoarele (pct.Lărgeni)T17, Parcela Ps.98, teren aferent captărilor de apă care alimentează rezervoarele pentru alimentarea satului Homorâciu)

HCL Nr.41 / 07.09.2020 (privind aprobarea reducerii chiriei aferente contractelor Nr.3044 din 29.05.2012 și Nr.6634 din 30.10.2013)

HCL Nr.40 / 07.09.2020 (privind rectificarea bugetului local al Comunei Izvoarele, județul Prahova)

HCL Nr.39 / 07.09.2020 (privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru Obiectivul Creșterea Eficienței Energetice la Școala Gimnazială cu clasele I-VIII din satul Homorâciu, comuna Izvoarele, județul Prahova)

HCL Nr.26 - 06.07.2020 (privind aprobarea participării la Programul privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public cu proiectul REDUCEREA EMISIILOR DE GAZE CU EFECT DE SERĂ PRIN EFICIENTIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC ÎN COMUNA IZVOARELE)

HCL Nr.25 - 25.06.2020 (privind extinderea sistemului de canalizare menajeră și asflatare drumului comunal DC21 din localitatea Izvoarele)

HCL Nr.24 - 25.06.2020 (privind aprobarea accesării Programului privind sprijinirea efcienței energetice și a gestionării  integrate a energiei în infrastructura de iluminat public, finanțat de AFM petru Modernizarea Iluminatului stradal în comuna Izvoarele, județul Prahova)

HCL Nr.23 - 25.06.2020 (privid aprobarea compensării sumelor investite de SC Izvor de Tradiție Popular SRL în amenajarea spațiului închiriat de la Primăria Izvoarele, cu valoarea chiriei lunare și a penalităților de întârziere aferente)

HCL Nr.22 - 25.06.2020 (privind acordarea unui mandat special Domnului Grigore Ioan Paul pentru votarea Actului Aditional Nr.12 la Contractul de delegare a gestiunii activității de colectare, transport și transfer a deșeurilor, în adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Parteneriatul pentru Managementului Deșeurilor Prahova)

HCL Nr.21 - 25.06.2020 (privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.19/28.05.2020)

HCL Nr.16 - 30.04.2020 (privind rectificarea bugetului local al Comunei Izvoarele, Județul Prahova)

HCL Nr.15 - 30.04.2020 (privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020)

HCL Nr.14 (privind apobarea Contului de Execuție al Bugetului Local)

HCL Nr.13 - 26.03.2020 (privind completarea și modificarea Hotărârii Nr.45 / 2019 privind înființarea serviciului de iluminat public al comunei Izvoarele și aprobarea formei de gestiune a acestui serviciu)

HCL Nr.12 - 26.03.2020 (privind aderarea comunei Izvoarele la Agenția pentru Eficiența Energetică și Energii Regenerabile)

HCL Nr.11 - 27.02.2020 (privind modificarea art.5 din Contractul de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public în comuna Izvoarele, anexa la Caietul de Sarcini aprobat prin Hotărârea Nr.45 / 28.11.20190

HCL Nr.10 - 27.02.2020 (privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice de la Școala Gimnazială Traian Săvulescu, Izvoarele)

HCL Nr.9 - 27.02.2020 (privind aprobarea bugetului local pe anul 2020)

HCL Nr.8 - 27.02.2020 (privind utilizarea excedentului anual al bugetului SPAA)

HCL Nr.7 - 27.02.2020 (privind utilizarea excedentului bugetar al anului 2019, în bugetul local pe anul 2020)

HCL Nr.6 - 30.01.2020 (privind modificarea Regulametului pentru înregistrarea, evidența și radierea vehiculelor de pe raza comunei Izvoarele, care nu se supun înmatriculării)

HCL Nr.5 - 30.01.2020 (privind stabilirea salariilor de bază aferente funcționarilor publici și personalului contractual aparținând familiei ocupaționale Administrație din cadrul aparatului propriu, primărie, consiliul local, din instituțiile și serviciile publice de interes local)

HCL Nr.4 - 30.01.2020 (privind modificarea art.3 din Hotărârea Nr.35 adoptată în 26.09.2019)

HCL Nr.3 - 30.01.2020 (privind modificarea art.3 din Hotărârea Nr.34 adoptată în 26.09.2019)

HCL Nr.2 - 31.01.2020 (privind aprobarea planului de acțiuni sau lucrări de interes local pentru anul 2020 pentru beneficiarii Legii Nr.416 / 2001, privind venitul minim garantat)

HCL Nr.1 - 30.01.2020 (pentru aprobarea rețelei de școlarizare a unităților de învățământ din comuna Izvoarele, pentru anul 2020 - 2021)

Copyright © 2020 www.izvoarele-ph.ro. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.